• Холбоо барих +976-7000-7630
 • Email info@ietpolytech.edu.mn

БНБД, ТТДС-ийн э/ш бичиг

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 • ·       Барилга  үйлвэрлэлийн зохиох байгуулалт  /  12-01-03 /    

  ·         Барилгын үйлдвэрлэлд дагаж мөрдөх ХАА-ийн дүрэм / 12-03-04 /      

  ·         Барилгын үйлдвэрлэлийн ХАА-ийн  дүрэм / 12-04-06 /              

  ·         Барилга угсралтын ажилд мөрдөх  ХАА-ийн  үлгэрчилсэн заавар /12-101-05 /

  ·         Барилга байгууламж инженерийн шугам сүлжээний засвар, ашигллалтын 

  ·         хугацааны жишиг норм / 13-04-03 /     

  ·         Барилга, байгууламжийн  гал унтраах автомат төхөөрөмж, дохиололын хэрэгсэл /21-04-05/

  ·         Газар хөдлөлтийн бүс нутагт барилга төлөвлөх, барилгын норм ба дүрэм  / 22.01.01/2006 /  

  ·         Барилгад хэрэглэх уур амьсгал  ба геофизикйн үзүүлэлт  / 23-01-09 / 

  ·         Байгалийн ба зохиомол гэрэлтүүлэг / 23-02-08 /            

  ·         Барилгын дулаан хамгаалалт /23-02-09/            

  ·         Орон сууц, олон нийтийн барилга, сууцны  барилгажилтийн бүсийн нарны тусгалын зэвэрлэлтийн  хангамж / 23-04-07 /    

  ·         Дуу чимээ тусгаарлалт  / 23-05-10 /      

  ·         Барилгын  дулаан хамгаалалтын төлөвлөлт / 23-103-10 /          

  ·         Дээврийн хучлага  / 31-02-03 /

  ·         Олон нийтийн  иргэний барилга  /31-03-03 /   

  ·         Захиргаа ба аж ахуйн барилга  /  31-04-03 /      

  ·         Дээврийн ажил  / 31-07-05 /     

  ·         Дуу, дулаан тусгаарлалтын ажил  / 31-08-05 / 

  ·         Шалны ажил  / 31-09-05 /          

  ·         Заслын ажил / 31-10-05                

  ·         Ариутгах татуурга гадна сүлжээ  ба байгууламж / 40-01-06 /   

  ·         Ус хангамж, ариутгах татуургын сүлжээний хуванцар хоолойгт төсөллөх ба угсрах /40-102-06/             

  ·         Халаалт агаар сэлгэлт ба кондиционер / 41-01-02/       

  ·         Гадна дулаан хангамж / 41-02-05/          

  ·         Цахилгаан байгууламжийн дүрэм /43-101-03/

  ·         Өрөгт бүтээц / 51-02-05 /

  ·         Бетон ба төмөр бетон бүтээц / 52-01-10 /

  ·         Цутгамал бетон, төмөр бетон бүтээц  / 52-02-05 /

  ·         Угсармал бетон, төмөр бетон бүтээц  /52-03-05 /

  ·         Ган бүтээц  /53-02-05 /

  ·         Ган бүтээц   / 53-03-07 /

  ·         Модон бүтээц  /54-02-05 /

  ·         Барилга, сантехникийн ажлын төсвийн суурь, нормын нэмэлт №3 / 81-02-03 /

  ·         Барилга,сантехник цахилгааны ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт №2 / 81-02-05 /

  ·         Барилга, сантехник цахилгааны ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт №3 /  81-02-08 /

  ·         Барилгын бүтээц, ажлын төрлөөр төсвийн суурь норм, түүний хавсралтуудыг боловсруулах

  ·         хэрэглэх дүрэм / 81-10-02 /

  ·         Төсвийн суурь норм  / 81-05-99, 81-06-99, 4-2-99/      

  ·         Барилга,Сантехникийн ажлын төсвийн суурь норм / 81-01-06, 81-05-06, 81-06-06,

  ·         81-07-06, 81-08-06,81-10-06,81-22-06,81-35-06,81-37-06/

  ·         Цахилгааны угсралтын ажлын төсвийн суурь норм  81-30-04 ,81-38-04,81-40-04/                                      

  ·         Барилга,сантехникийн ажлын төсвийн суурь норм 

  ·         81-01-06, 81-03-06,  81-05-06, 81-06-06, 81-07-06, 81-08-06, 81-09-06, 81-10-06,

  ·         81-11-06, 81-12-06, 81-13-06,81-14-06,81-15-06/

  ·         Барилга,Сантехникийн ажлын төсвийн суурь норм /81-16-06,81-17-06, 81-18-06,

  ·         81-19-06, 81-21-06, 81-22-06, 81-23-06, 81-24-06, 81-34-06, 81-35-06, 81-37-06/                             

  ·         Барилга, засварын ажлын төсвийн суурь норм  /81-50-05, 81-51-05, 81-52-05, 81-53-05, 81-54-05,

  ·         81-55-05, 81-56-05, 81-57-05, 81-58-05, 81-59-05/

  ·         Барилга, засварын ажлын төсвийн суурь норм /81-60-05, 81-61-05, 81-62-05, 81-63-05,

  ·         81-64-05, 81-65-05, 81-70-05/   

  ·         Авто замын барилгын төсвийн жишиг норм  /81-25-07/             

  ·         Төмөр бетон гүүр, хоолойн барилгын төсвийн жишиг норм  /81-28-07/             

  ·         Барилгын ажлын тоо, хэмжээ бодох аргачилсан заавар  /81-101-01 / 

  ·         Төмөр бетон гүүр хоолойн барилгын ажлын үйлдвэрлэлийн жишиг норм /83-4в-07 /

  ·         Авто зам, барилгын ажлын үйлдвэрлэлийн жишиг норм  /83-17-07 / 

  ·         Ачаалал ба үйлчлэл / 2.01.07-90 /         

  ·         Геодезийн ажил / 3.01.03-88 /

  ·         Барилгын газар шороо ба буурь суурийн  ажил  / 3.02.01-90 /

  ·         Цутгамал бетон, Төмөр бетон бүтээц / 3.03.01-88/        

  ·         Угсармал бетон , төмөр бетон бүтээц / 3.03.02-90/        

  ·         Модон бүтээц  / 3.03.08-88/                                     

  ·         Байгууламж ба барилгын бүтээцийг зэврэлтээс хамгалах /3.04.03-90/                               

  ·         Дотор сантехникийн систем   /3.05.01-88/         

  ·         Дулааны шугам сүлжээ    /3.05.03-95/  

  ·         Цахилгаан техникийн ажил   /3.05.06-90/          

  ·         Цамхагт краны төмөр зам    /3.08.01-88/            

  ·         Угсармал бетон, Төмөр бетон эдлэл , бүтээцийн үйлдвэрлэл /3.09.01-88/       

  ·         Зургийн ерөнхий инженер /ерөнхий архитектурын/ дүрэм    /11-06-03/           

  ·         Барилгын захиалагчийн  дүрэм  /12-01-01/       

  ·         Барилгын талбайн даамлын үлгэрчилсэн дүрэм   /12-204-01/ 

  ·         Барилгын төсөв зохиох заавар   /81-2-98/          

  ·         Авто зам, замын байгууламжийн засвар арчлалтын арга технологи/ 13-03-00/             

  ·         Авто зам, замын байгууламжийн засвар , арчлалтын зохион байгуулалтын журам /13-202-00/            

  ·         Авто зам төсөллөх  /32-01-07/ 

  ·         Авто зам барих  / 32-02-00/       

  ·         Авто замын гүүр  ба хоолой төсөллөх/32.02.03/            

  ·         Авто зам, замын байгууламжийн засвар арчлалтын ажлын нормативт хугацаа тогтоох журам  /80-04-00/               

  ·         Авто зам, замын байгууламжийн засвар, арчлалтын ажлын үйлдвэрлэлийн жишиг норм/81-20-08/ 

  ·         Авто зам, замын байгууламжийн засвар арчлалтын  ажлын төсвийн жишиг норм /81-26-08/

  ·         Авто зам гүүрийн зураг төсөл, хайгуулын ажлын жишиг үнэ /81-104-04/           

  ·         Авто замын уур амьсгал, геотехникийн нөхцөл /АЗУАГН/2.01.01-2004/                                                         

  ·         Авто машины зам /2.05.02-97/

  ·         Авто замын гүүр ба хоолой  /2.05.03-97/                                                                                    

  ·         Авто зам /3.06.03-88/   

   

   

Шинэчлэгдсэн зураг

 
БАЙРШИЛ
Улаанбаатар 16081, Баянгол дүүрэг,           10-р хороолол, 5-р хороо, Энхтайваны     өргөн чөлөө - 90, 210526 ш/х- 389
ВЕБСАЙТ: www.ietpolytech.edu.mn  ФАКС: 7000-7631
ТЕЛЕФОН: 7000-7630                               И-МЭЙЛ ХАЯГ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Search