Сүүлийн мэдээ

#Суралцагчдын_төлөөлөл_туршлага_судлав. Техник Технологийн Политехник Коллежийн оюутан, суралцагчдын

Дэлгэрэнгүй »

#Иргэдийн_хөдөлмөр_эрхлэлтийг_дэмжих чадамжийн сургалт эхэллээ. Ажилтай, мэргэжилтэй, чадамжтай,

Дэлгэрэнгүй »

#ЧАДАМЖИЙН_ТӨВ_ДАДЛАГЫН_БААЗАД ТАВИХ НИЙТЛЭГ ШААРДЛАГА, ЖУРАМ”-ын хэлэлцүүлэг амжилттай

Дэлгэрэнгүй »

#Оюутны_хөгжлийн_хөтөлбөр_хэрэгжиж байна. Техник Технологийн Политехник Коллеж, Техник

Дэлгэрэнгүй »

#Богино_хугацааны_сургалтыг_иргэн_танд санал болгож байна. Монгол улсын эдийн

Дэлгэрэнгүй »

#Эврика_2023_гутгаар_байр_эзэллээ. Монголын Залуучуудын Холбооноос зохион байгуулсан улсын

Дэлгэрэнгүй »

#Гэрэл_түгээе_аянд нэгдээрэй. Техник Технологийн Политехник Коллеж, Техник

Дэлгэрэнгүй »

#Багшийн_хөгжлийн_хөтөлбөр_хэрэгжиж байна. (https://www.facebook.com/hashtag Техник Технологийн Дээд Сургууль

Дэлгэрэнгүй »