МЭДЭЭЛЭЛ

ОЮУТАН, БАГШ, АЖИЛТАН, АЖИЛ ОЛГОГЧ ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН АНХААРАЛД

2022-2023 оны хичээлийн жилийн 12,1,2-р саруудад зохион байгуулагдах үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг дараах байдлаар зохион байгуулна. ТТПК-ийн техник, мэргэжлийн боловсрол, сургалтын шатлал болон ТТДС-ийн дээд боловсрол

Дэлгэрэнгүй »

Facebook