Сүүлийн мэдээ

Техник Технологийн Дээд Сургуулийн Харьяа Коллежийн 2022

Дэлгэрэнгүй »

Багш ажлын байран дээрээ тасралтгүй хөгжих боломжийг

Дэлгэрэнгүй »

Германы ахмад мэргэжилтний албатай 2022-2023 оны хичээлийн

Дэлгэрэнгүй »

Японы алдартай хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг Телокая компанид,

Дэлгэрэнгүй »

#Бүтээлч_багш_хөгжилд_хөтөлнө_уриатай мэргэжлийн боловсрол, сургалтын салбарын багшийг магистрын

Дэлгэрэнгүй »

Бүтээн байгуулалтын эзэд болсон үе үеийн барилгачид,

Дэлгэрэнгүй »