МЭДЭЭЛЭЛ

Барилга, Хот байгуулалтын Сайд Б.Мөнхбаатар Сургуулийн үйл ажиллагаатай танилцлаа

Барилга, Хот байгуулалтын Сайд Б.Мөнхбаатар, мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэдэг ууган сургууль болох Техник Технологийн Дээд Сургууль, түүний харьяа  коллежийн үйл ажиллагаатай танилцлаа. Сургуулийн сургалтын үйл ажиллагаа,

Дэлгэрэнгүй »

Facebook