МЭДЭЭЛЭЛ

ШИЛДЭГ АРГА ЗҮЙ АРГАЧЛАЛ БОЛОВСРУУЛСАН БАГШ НАРААР ШАЛГАРЛАА

#Шилдэг_арга_зүй_аргачлал_боловсруулсан багшаар шалгарлаа. Техник Технологийн Политехник Коллежийн мэргэжлийн багш нар. Мэргэжлийн боловсрол, сургалт (МБС)-ын багшийг чадамжийн төвөөр дамжуулан мэргэшүүлэх нь уулзалтыг 2023 оны 5-р сарын

Дэлгэрэнгүй »

САЛБАРЫН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ БОЛЛОО

#САЛБАРЫН_ЭРДЭМ_ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ БОЛЛОО. “Мэргэжлийн болон техникийн боловсрол сургалтын багшлахуйн ирээдүйн чиг хандлага” сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурал үндэсний хэмжээнд II -р шатанд шалгарсан 15 политехник коллеж,

Дэлгэрэнгүй »

САЙН ТУРШЛАГАА ТҮГЭЭН ДЭЛГЭРҮҮЛЛЭЭ

#БИД_САЛБАРТАА_САЙН_ТУРШЛАГАА ТҮГЭЭН ДЭЛГЭРҮҮЛЛЭЭ. Техник Технологийн Политехник Коллеж (ТТПК) нь ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох үйлчилгээг зохион байгуулах, чадамжийн төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа, чанарын удирдлага-үнэлгээний талаарх

Дэлгэрэнгүй »

Facebook