Оюутнуудын тангараг өргөх үйл ажиллагаа болж өндөрлөлөө

ТТПК 2021-2022 оны хичээлийн жилд Mэргэжлийн боловсролын 2,5 жилийн 1-р ангид элсэн сурч байгаа суралцагч нарын суралцагчийн “Тангараг өргөх” үйл ажиллагаа 2021.09.09-15 ны хооронд зохион байгуулагдаж өндөрлөлөө.

Тангараг өргөх үйл ажиллагааны хүрээнд Мэргэжлийн боловсролын 17 бүлгийн 400 гаруй суралцагчид сургуулийн танилцуулга, дүрэм журам, хөтөлбөрийн танилцуулга, хөнгөлөлт урамшуулал зэрэг суралцагчид шаардлагатай мэдээллүүдтэй танилцсан юм.

Хэдийгээр Ковидоос шалтгаалаад тус үйл ажиллагаа цомхон явагдсан боловч суралцагчид маань ёс журмын дагуу таргаргаа өргөлөө.

1-Р АНГИД ЭЛСЭН СУРАЛЦАЖ БУЙ НИЙТ СУРАЛЦАГЧИДДАА ӨНДРӨӨС ӨНДӨР АМЖИЛТЫГ ХҮСЬЕ.

ЭЗЭН ХИЧЭЭВЭЛ ЗАЯА ХИЧЭЭНЭ.

Facebook