Та бүхэндээ сургуулийн багш, ажилтнуудын хувцасыг танилцуулж байна.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО: Шаталсан сургалтын тогтолцооны жишгийг тодорхойлогч, үндэсний тэргүүлэгч сургууль болох

АЛСЫН ХАРАА: Техник технологийн салбарын үнэ цэнтэй мэргэжилтэн бэлтгэх

Та бүхэндээ сургуулийн багш, ажилтнуудын хувцасыг танилцуулж байна. Бидний хувцаслалт байгууллагын соёлыг илэрхийлнэ.

Facebook