Техник Технологийн Политехник Коллеж элсэлт авах мэргэжлүүдээс …

Бүртгэлийг: https://ietpolytech.edu.mn/elselt/

Холбогдох утас: 86077630

Facebook