ЧАДАМЖИЙН ТӨВИЙН САЙН ТУРШЛАГА ФОТО ЗУРАГ ГАРЫН АВЛАГЫГ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА

#Чадамжийн_төвийн_сайн_туршлага_2_3

Техник Технологийн Политехник Коллеж нь “Чадамжийн төвүүд-Сайн туршлага түгээн дэлгэрүүлэх” арга хэмжээний хүрээнд “Чадамжийн төв”-ийн САЙН туршлагаа хуваалцаж байна. Чадамжийн төвийн бүтэц, зохион байгуулалт, төлөвлөлт бүхий агуулгын хүрээнд гарын авлага болон “Барилгын мужааны чадамжийн төвийн сайн туршлага” фото зургийн эмхэтгэлийг хүргэж байна.

Та бүхэн QR код уншуулан дэлгэрэнгүй танилцаарай.

Түгээн дэлгэрүүлэх үйл ажиллагааг ХБНГУ-ын Эдийн засаг хамтын ажиллагаа

хөгжлийн яамны даалгавраар, ХБНГУ-ын Засгийн газрын санхүүжилтээр Боловсрол,

шинжлэх ухааны яамтай хамтран GIZ Mongolei хэрэгжүүлж буй Түншлэлд суурилсан техникийн болон мэргэжлийн боловсрол, сургалт төслийн (ТСТМБС) дэмжлэгтэйгээр зохион байгууллаа.

Facebook