САЙН ТУРШЛАГА

Сайн багшийн САЙН ТУРШЛАГА буландаа Техник Технологийн Политехник Коллежийн МАТЕМАТИКийн багш, салбарын тэргүүлэх багш К.Гансарнайг онцолж байна.

Багшийнхаа эрдэм судлал, багшлахуйн их үйлд амжилт хүсье.

Facebook