ЭРҮҮЛ МЭНД аянд нэгдлээ

#ЭрүүлМэнд_энгийнээс_иргэн_бүрд ЭРҮҮЛ МЭНД аянд нэгдлээ.

Өнөөдөр Техник Технологийн Политехник Коллеж,Техник Технологийн Дээд Сургууль – IET багш, ажилтанд зориулан Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн харъяа 🩺 иргэдийн хэрэглээний боловсролын төвөөс “Иргэн бүрд эрүүл мэнд” аяны хүрээнд дараах сэдвээр сургалт зохион байгууллаа.

Хоол зүй

Сэтгэл зүй

Нойр

Дасгал

Дархлаа

Эрдэс

Иргэдийн Хэрэглээний Боловсролын Төв д баярлалаа.

Эрүүл амьдрал Энгийн зүйлсээс эхлэнэ.

Хэрэгжүүлж ажиллана, амьдрана

Facebook