ГЕРМАН МЭРГЭЖИЛТЭН ТУРШЛАГАА ХУВААЛЦАЖ БАЙНА

#Туршлагатай_Герман_мэргэжилтэн ажиллаж байна.

Тус сургуулийн Цахилгаан Электроникийн Тэнхимд Герман ахмад мэргэжилтэн Антон Крист ажиллаж байна.

Тэрээр цахилгааны инженер бөгөөд мехатроник, мэдээллийн технологи, байгалийн ухааны чиглэлээр мэргэшсэн Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын салбарт олон жил багш, тэнхимийн эрхлэгч, захирлаар ажилласан арвин туршлагатай.

Манай сургуульд ажиллах хугацаандаа багш, оюутнуудад Англи хэл дээр Дуал системийн талаар сургалт, электроник, автоматжуулалтын тоног төхөөрөмж стендийг ашиглан сургалт явуулах боломж, ашиглах зааварчилгааг боловсруулах сургалтмэргэжлийн боловсролын багшлахуй, арга зүйг түгээн дэлгэрүүлэх зэрэг сэдэвт сургалт, үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна.

Антон Крист багш цөөн хоног ажиллах хугацаандаа багш нарын мэргэжлийн англи хэлний чадварыг нэмэгдүүлэх, ажиллагаагүй удсан электроникийн стендийг сургалтад ашиглах, аюулгүй ажиллагаанд бэлэн байх зэрэг дадалтай болоход онцгой үүрэг гүйцэтгэж байна.

Баярлалаа Германы Ахмад Мэргэжилтэний алба,

Facebook