Германд туршлага судалж байна

#Германд_туршлага_судалж_байна. Хэсэг 2…

GIZ Mongolei Түншлэлд суурилсан техник, мэргэжлийн боловсрол, сургалт төслөөс 10-р сарын 7-14-ны өдрүүдэд ХБНГУ-д “Мэргэжлийн боловсролын салбарын чанарын менежментийн туршлага судлах” үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна.

Тус арга хэмжээнд Техник Технологийн Политехник Коллежийн төлөөлөл оролцож дараах чиглэлээр туршлага судалж байна.

Хосмог сургалтын тогтолцоо, хөгжил

Чанарын хөгжил, өөрийн болон хөндлөнгийн үнэлгээ

Мэргэжлийн сургууль, мэргэжлийн боловсролын сургууль, насан туршийн мэргэжлийн боловсрол, сургалтын хүрээлэн, бие даасан эрхтэй сургууль зэрэг онцлог ялгаатай сургуулиудтай танилцах

Үйлдвэр дундын сургалтын төвийн үйл ажиллагаатай танилцах

Энэхүү туршлагуудтай танилцаж, өөрийн сургууль, салбарт үр өгөөжтэй хэрэгжүүлэх боломжийг бий болгох юм.

Амжилт хүсье

Facebook