МУЖААНЫ МЭРГЭЖЛИЙН ОНЦЛОХ 12 чадамжийн сургалтын багц хэвлэгдэж, хүлээн авлаа

#Мужааны_мэргэжлийн_онцлох_12 чадамжийн сургалтын багц хэвлэгдэж, хүлээн авлаа.

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ТЕХНИКИЙН боловсрол, сургалтын багш болон мэргэжлийн зөвлөлийн оролцоотой боловсруулагдсан барилга угсралтын МУЖААНы чиглэлээр мэргэжил, чадамжаа дээшлүүлэх, мэргэших хэн бүхэнд зориулж анхан, дунд, ахисан түвшний 12 багц чадамжийн нэгж бүхий сургалтын багц хэвлэгдэж, хүлээн авлаа.

Энэхүү сургалтын багцыг 2019 оноос Техник Технологийн Политехник Коллеж, Техник Технологийн Дээд Сургууль – IETийн багш, мэргэжлийн зөвлөлийн гишүүд, аж ахуйн нэгж байгууллагын төлөөлөл бүхий олон багш, мэргэжилтний хүч, хөдөлмөр орж бүтээгдсэн юм.

Сургалтын багц нь хөдөлмөрийн зах зээлд хамгийн хэрэгцээтэй чадамжийн нэгж бүхий сургалтын хөтөлбөр, арга зүй, агуулгыг багтаасан бөгөөд цахим болон танхим, хосолсон уян хатан хэлбэрээр сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологийг хамгийн сайн багштайгаар сурах давуу талыг олгох юм.

Энэхүү сургалтын багцаар сурах хэн бүхэнд манай сургуулийн МУЖААНЫ ЧАДАМЖИЙН ТӨВийн үүд хаалга үргэлж нээлттэй байх болно.

Бидний үйл ажиллагааг үргэлж дэмжиж байдаг Германы Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэгийн хэрэгжүүлж буй “Түншлэлд суурилсан техникийн болон мэргэжлийн боловсрол, сургалт” төсөлд баярлалаа. GIZ Mongolei

Facebook