Техник технологийн дээд сургууль, харьяа Политехник коллежид суралцагчдад тэтгэлэг олгох ерөнхий журам

Дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагчид суралцагчийн тэтгэлэг олгох журам