Home ТЕХНИК ТЕХНОЛОГИЙН ПОЛИТЕХНИК КОЛЛЕЖИЙН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

ТЕХНИК ТЕХНОЛОГИЙН ПОЛИТЕХНИК КОЛЛЕЖИЙН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

Овог нэр Удирдах зөвлөлийн эрх үүрэг Албан тушаал
1 Ц.Баярмаа ТТПК-ийн удирдах зөвлөлийн дарга ТТПК-ийн захирал
2 Э.Энх-Оюун Удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Хүний нөөцийн ахлах мэргэжилтэн
3 Н.Эрдэмтөгс Гишүүн Бизнес хөгжил төлөвлөлтийн ахлах мэргэжилтэн
4 Б.Отгонбаяр Гишүүн Дэд бүтэц, Хамтын ажиллагаа хариуцсан захирал
5 Б.Батболд Гишүүн Санхүү төлөвлөт эрхэлсэн захирал
6 А.Батмөнх Гишүүн Аж ахуйн албаны дарга
7 А.Баттөгс Гишүүн Автомашины багш
8 Т.Энхдөл Гишүүн Зөвлөх багш
9 Ч.Энхбилэг Гишүүн Барилгын цахилгаанчин ангийн суралцагч
10 Ч.Тунгалаг Гишүүн VETP Захирал /Ажил олгогчийн төлөөл/