МЭДЭЭЛЭЛ

Нийслэлийн бизнес инновац хөгжлийн газартай хамтран “Бүтээгчдийн талбар” төслийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 2 талын уулзалт зохион байгуулагдлаа.

Нийслэлийн бизнес инновац хөгжлийн газартай хамтран “Бүтээгчдийн талбар” төслийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 2 талын уулзалт зохион байгуулагдлаа.

Дэлгэрэнгүй »

Facebook