МЭДЭЭЛЭЛ

Захирлын мэндчилгээ

БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн 1984 оны 49-р тогтоолоор “Барилгын техник мэргэжлийн 5-р дунд сургууль” нэртэйгээр анх байгуулагдаж, түүхэн хөгжлийн явцад “Үйлдвэр сургалтын барилгачин төв”, “Барилгын

Дэлгэрэнгүй »

Дотоод дүрэм, журам

ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ БАГШ, АЖИЛТНЫ АЖЛЫН ЦАГ АШИГЛАЛТ, ЦАГ БҮРТГЭЛИЙН ТАЛААР МӨРДӨХ ЖУРАМ Нэг. Нийтлэг үндэслэл Энэхүү журмын зорилго нь сургуулийн эрхэм зорилго, зорилтуудыг хэрэгжүүлэх,

Дэлгэрэнгүй »

Эрхэм зорилго

“Шаталсан сургалтын тогтолцооны жишгийг тодорхойлогч үндэсний тэргүүлэгч сургууль болох”  Develop a leading national university setting the stan­dard for a tiered education system

Дэлгэрэнгүй »

Facebook