МЭДЭЭЛЭЛ

Гамшгийн аюулын дуут дохиогоор газар хөдлөлтийн мэдээллийг сургуулилтын журмаар авч, холбогдох арга хэмжээг авч ажиллаа.

Гамшгийн аюулын дуут дохиогоор газар хөдлөлтийн мэдээллийг сургуулилтын журмаар авч, холбогдох арга хэмжээг авч ажиллаа.

Дэлгэрэнгүй »

Facebook