Мэргэжлийн боловсрол
Таны фэйсбүүк чатаар эрхийн бичиг очих тул үнэн зөв бөглөнө үү

ЭЛСЭЛТИЙН БҮРТГЭЛИЙН ХУРААМЖ ЦАХИМААР ТӨЛӨХ

Элсэлтийн бүртгэлийн төлбөр: 8000₮

Жич: Төлбөр орсон мэдээллийг шалгасны дараа  бүртгэл баталгаажсан эрхийн бичгийг таны фэйсбүүк чатруу илгээх болно.  /Бүртгэл баталгаажих хугацаа / Ажлын 3 хоногт/

СУРГУУЛИЙН ДАНС:                         ХАС БАНК  5001 9822 57

ХҮЛЭЭН АВАГЧ БАЙГУУЛЛАГА:    Техник Технологийн ПК

ГҮЙЛГЭЭНИЙ УТГА ХЭСЭГТ:          ОВОГ, НЭР, УТАСНЫ ДУГААР