Техникийн боловсрол /1.5 жил, 3 жил/

ЭЛСЭЛТИЙН БҮРТГЭЛИЙН ХУРААМЖ ЦАХИМААР ТӨЛӨХ

Элсэлтийн бүртгэлийн төлбөр: 8000₮

Элсэлтийн бүртгэлийг цахимаар 2022 оны 01 сарын 11-16-ныг дуустал 17:00 цаг хүртэл явуулна.  

Элсэгч нь дараах бичиг баримтыг цахим хэлбэрээр хавсарган orkhontuya.ts@iet.edu.mn мэйл хаягаар илгээнэ. Үүнд:

  • Иргэний үнэмлэх эсвэл түүнтэй адилтгах бичиг баримтын хуулбар
  • Эзэмшсэн боловсролын диплом, түүний хуулбар /гадаад хэлээр бол монгол хэлээр орчуулж нотариатаар баталгаажуулсан байх/
  • 3х4 хэмжээтэй тухайн оны фото зураг
  • Ажлын газрын тодорхойлолт /Тухайн байгууллагад ажилласан жил, албан тушаалыг тодотгох/

ДЭЭРХ БИЧИГ БАРИМТЫН БҮРДЭЛ БҮРЭН БОЛОН ТӨЛБӨР ТӨЛСӨН ТОХИОЛДОЛД БҮРТГЭЛ БАТАЛГААЖИХЫГ АНХААРНА УУ. 

Элсэлтийн журмыг 

Элсэлтийн бүртгэлийн төлбөр төлснөөр бүртгэл баталгаажна.

СУРГУУЛИЙН ДАНС:                         ХААН БАНК 5030906444

ХҮЛЭЭН АВАГЧ БАЙГУУЛЛАГА:    Техник Технологийн Поли техник

ГҮЙЛГЭЭНИЙ УТГА ХЭСЭГТ:          ОВОГ, НЭР, УТАСНЫ ДУГААР

 Элсэлтийн журмыг Эндээс үзнэ үү