Техникийн боловсрол, сургалт/1.5 жил, 3 жил/

ЭЛСЭЛТИЙН БҮРТГЭЛИЙН ХУРААМЖ ЦАХИМААР ТӨЛӨХ

Элсэлтийн бүртгэлийн төлбөр: 10000₮

  • Иргэний үнэмлэх эсвэл түүнтэй адилтгах бичиг баримтын хуулбар
  • Боловсролын бичиг баримт/Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ, мэргэжлийн үнэмлэх/
  • Насанд хүрээгүй бол эцэг эхийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
  • Хувийн хэрэг/эх хувь/
  • Ажилдаг бол ажлын газрын доторхойлолт
  • 3х4 хэмжээтэй тухайн оны фото зураг
  • Тусгай загварын өргөдөл

СУРГУУЛИЙН ДАНС:                         ХАС БАНК  5001 9822 57

                                                                 ХААН БАНК  5030 906444

ХҮЛЭЭН АВАГЧ БАЙГУУЛЛАГА:    Техник Технологийн ПК

ГҮЙЛГЭЭНИЙ УТГА ХЭСЭГТ:          ОВОГ, НЭР, УТАСНЫ ДУГААР

Элсэлтийн журмыг Энд дарж үзнэ үү