Богино хугацааны сургалт /Мэргэжлийн боловсрол 1 жил/