Амьдралынхаа аль ч үед явж байж болох хувь хүнд сурч боловсрох, ажил хөдөлмөрийн сонголтоо хийх, ажил мэргэжлийн замаа удирдан хөгжүүлэхэд нь туслахад чиглэсэн үйлчилгээ үзүүлэхээс гадна оюутан залуучуудын хөдөлмөрт бэлтгэх, ажлын байранд тогтвор сууршилтай ажиллах, ажлын байраа хадгалах, төгсөөд ажлын байраар хангагдахад зарцуулагдах хугацааг ойртуулах, хичээлийн бус цагаараа хөдөлмөр эрхлэхэд дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байна.