Автомашины дадлагын газрын танилцуулга

Автомашины дадлагын газар нь 2008-2009 оны хичээлийн жилд байгуулагдсан. Тус дадлагын газар нь нэг ээлжинд 15 суралцагч хичээллэх багтаамжтай бөгөөд, Автомашины явах анги, Автомашины хөдөлгүүр, Автомашины хүч дамжуулах анги, Автомашины кузов засвар, Онолын хэсэг гэсэн үндсэн 5 хэсгээс бүрддэг. Хэсэг бүр тус тусдаа дадлагын тоног төхөөрөмжтэй.

2,5 жилийн Автомашины засварчин мэргэжлийн болон 1,5 жилийн Автомашины механик мэргэжлийн болон , мэргэжил дээшлүүлэх , мэргэшүүлэх түр сургалтаар суралцагчдын  мэргэжлийн мэдлэг , ур чадвар олгоход чиглэгдсэн стандартын шаардлага хангасан дадлагын сургалтын орчин бүрдсэн.

Дадлагын газрыг үндсэн 2 хэсэг болгон хуваадаг.

1.      Онолын сургалтын хэсэг – 2-р давхарт байрлана. Онол, зураг төсөл зохиох, тооцооллын сургалт  явуулдаг.

2.      Дадлагын буюу сургалтанд ашигладаг автомашин болон багаж тоног төхөөрөмж ашиглан биеэр хийж гүйцэтгэх ажлын хэсэг – Суралцагчид автомашин дээр болон, эд ангиуд дээр ажиллах болон багаж тоног төхөөрөмж дээр ажиллах сургалт явуулдаг .