LATEST NEWS

Мэдэгдэл


Монгол улсын засгийн газрын 2020.04.15- ны өдрийн тогтоолоор Коронавируст халдвар (COVID-19)-аас урьдчилан сэргийлэх эрсдэлийг бууруулах зорилгоор бүх шатны боловсролын байгууллага, сургалтын төвийн танхимын сургалтын үйл ажиллагааг 2020 оны 09-р...

Хандив


Дэлхий нийтэд тархаж байгаа (COVID-19) коронавирус өвчнөөс ард иргэдээ хамгаалан, урьдчилан сэргийлж, аюулт цар тахал өвчний өмнө сөрж зогсож буй Монгол улсын ЭМЯ-нд Техник Технологийн Политехник Коллеж 1000000 төгрөгийн...

Талархал


Техник Технологийн Дээд сургууль нь нийгмийн хариуцлагын хүрээнд олон сайн үйлсийн аянд нэгддэг билээ. Энэ удаад "Танхимийн зориулалттай биеийн тамирын иж бүрдэл"-ийг Архитектур зураг зүйн тэнхимийн мужааны багш Б. Анхбаяр...

IET


Монгол улсад нийт ажиллагсдын тоо 2022 онд 1.26 саяд хүрэхээр таамаглал гарчээ. 2022 он хүртэл барилгын салбарын ажил эрхлэлт өсөх хандлагатай, жилийн дундаж өсөлт нь харьцангуй тогтмол 6%-тай байна....

PARTNERS