Нийт 10 төрлийн тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон. Гагнуурын сургалтын явуулдаг Цахилгаан, хийн, аргон, хагас автомат, плазм зэрэг  гагнуурыг хийдэг нэг ээлжинд 15 хүүхэд  зэрэг суралцах боломжтой . Нийт  110м2 тайлбайтай.  Энэхүү дадлагын газрыг манай багш суралцагсад засварыг ажлыг гүйцэтгэсэн ба олон улс, улс, бүсийн уралдаан тэмцээн явагддаг.  2013 онд нийт 18 сургууль оролцсон улсын уралдааныг 2014 онд ОХУ-ын Буриадын ОАҮК-той хамтарсан уралдаан зохион явагдсан. Мөн олон улсын уралдааны шалгуураар манай улсад зохиогдсон гагнуурын  тэмцээнд  суралцагчид маань тэргүүн байранд шалгарсан. Энэ нь манай  сургуулийн бахархал юм.