Бүртгүүлэхдээ дараах материалыг бүрдүүлсэн байна.

  • Сургуулийн анкет бөглөх
  • Боловсролын баримт бичгийн хуулбар хавсаргах
  • Иргэний үнэмлэх, хуулбар хавсаргах

 

Шалгуур:

Бакалавраас дээш боловсролын зэрэгтэй эсхүл мэргэжлийн өндөр ур чадвартай, үйлдвэрлэл дээр ажиллаж байсан туршлагатай байх.

Анкет татах