О.зөвлөлийн дарга С.Очоржанцан АМИ-3

 О.зөвлөлийн дэд дарга Г.Амаржаргал ХИ-2 80190518

 О.Зөвлөлийн нарийн бичиг Түвшин-Од ЦХИ-3 88716964

 Гишүүд:

 Г.Төгөлдөр ЦХИ-3 98644479 95603051

 Б.Пүрэвсүрэн ХИ-2 80225211

Н.Бадамцэцэг ХИ-2 86980923

Б.Энхтуяа ЦХИ-4 96560904

Г.Номингэрэл ЦХИ-3 95570013