Мэргэжлийн болон Техникийн ангиудын,  мэргэжил дээшлүүлэх, мэргэшүүлэх түр сургалтаар суралцагсдын  мэргэжлийн мэдлэг, ур чадвар олгоход чиглэгдсэн стандартын шаардлага хангасан дадлагын сургалтын орчин бүрдсэн. Нэг ээлжиндээ 15  суралцагч дадлага хийх боломжтой.

Дадлагын газрыг үндсэн 2 хэсэг болгон хуваадаг.

1.      Онолын сургалтын хэсэг – 2-р давхарт байрлана. Онол, зураг төсөл зохиох, тооцооллын сургалт  явуулдаг.

2.      Гар ажиллагааны буюу угсралтын ажлын хэсэг – Суралцагсад гар, гар цахилгаан  багажаар ажиллах гэрэлтүүлгийн болон хөдөлгүүрийн угсралтын ажил гүйцэтгэхэд  зориулагдсан.

Дадлагын газар нь чадамжид суурилсан сургалт явуулахад зориулагдсан сургалтын техник хэрэгсэл, хэрэглэгдэхүүн, зөвлөмж гарын авлага, үзүүлэн таниулах төрөл бүрийн материалууд, эд материал, бусад шаардлагатай хэрэгслүүдээр бүрэн тоноглогдсон. Суралцагч нэг бүрийн ажиллах ажлын байр , багаж , туслах хэрэгсэл орчин нөхцлөөр  бүрэн хангагдсан.

 Барилгын цахилгаанчины ажлын байранд шаардагдах схем унших, барилгын дотор монтаж угсрах, самбарын угсралт, цахилгаан хөдөлгүүрийн холболт зэрэг үндсэн  ур чадвар бүхий мэргэжлийн  ажилтанг  бэлтгэн гаргахад  үйлчилгээний ажлаа чиглүүлж явуулж байна.