Эрхэм зорилго

“Шаталсан сургалтын тогтолцооны жишгийг тодорхойлогч үндэсний тэргүүлэгч сургууль болох”

 Develop a leading national university setting the stan­dard for a tiered education system

Facebook