Эрхэм зорилго

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

“ТЕХНИК ТЕХНОЛОГИЙН САЛБАРЫН ҮНЭ ЦЭНТЭЙ МЭРГЭЖИЛТЭН БЭЛТГЭХ”

TRAIN ESTEEMED ESPECIALISTS IN THE FIELD OF TECHNOLOGY

АЛСЫН ХАРАА

“Шаталсан сургалтын тогтолцооны жишгийг тодорхойлогч үндэсний тэргүүлэгч сургууль болох”

 Develop a leading national university setting the stan­dard for a tiered education system

Facebook