Home ЗАХИРГААНЫ ЗӨВЛӨЛ

ЗАХИРГААНЫ ЗӨВЛӨЛ

Захирал

 

Ц.Баярмаа /профессор, тэргүүлэх багш/

Дэд бүтэц, хамтын ажиллагаа эрхэлсэн захирал

 

Б.Отгонбаяр

Санхүү, төлөвлөлт эрхэлсэн захирал

 

Б.Батболд

Монгол Коосэн технологийн коллежийн захирал

 

М.Сэргэлэн

Бизнес хөгжил төлөвлөлтийн ахлах мэргэжилтэн

 

Н.Эрдэмтөгс

narmandah
Чанарын албаны дарга

Т.Нармандах /Заах аргач багш/

Сургалт оюутны албаны дарга

 

Б.Мягмардорж

Аж ахуйн албаны дарга

 

А.Батмөнх

Ерөнхий нягтлан бодогч/ТТПК/

 

Б.Чимэгмаа

Ерөнхий нягтлан бодогч/ТТДС/

 

Ч.Бат-Эрдэнэ

Сургалтын технологи хариуцсан мэргэжилтэн

Ж.Хүрэлбаатар

Чанарын албаны ахлах мэргэжилтэн

 

Т.Отгон

Чанарын албаны ахлах мэргэжилтэн

Л.Насандэлгэр

Хүний нөөцийн ахлах мэргэжилтэн/ТТПК/

 

Э.Энх-Оюун

Хүний нөөцийн ахлах мэргэжилтэн/ТТДС/

 

Ц.Орхонтуяа

Оюутан төгсөгчдийн шилжих хөдөлгөөн хариуцсан мэргэжилтэн

Л.Мөнхзул

Хүнс үйлдвэрлэл, үйлчилгээний тэнхимийн эрхлэгч

 

Б.Цогзалмаа

Оюутан төгсөгчдийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн

 

Б.Удвалцэцэг

Хэлний сургалтын төвийн эрхлэгч

 

Б.Ундрах

Автозам, материал судлалын тэнхимийн эрхлэгч

 

С.Долгорсүрэн

Цахилгаан электроникийн тэнхимийн эрхлэгч

 

О.Чинбат

Автомашин механизмын тэнхимийн эрхлэгч

Ц.Дэлгэр

Мэдээлэл харилцаа холбооны ахлах мэргэжилтэн

 

Э.Бат-Эрдэнэ

Сургалтын албаны ахлах менежер /Монгол Коосэн/

М.Сэр-Од